برگزاری کنگره جندی شاپور

۱۶ تیر ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۰ کد : ۶۳۱۳ بدون عنوان
تعداد بازدید:۱۶۶
ه منظور بازشناسی ابعاد تاریخی، علمی و آموزشی جندی شاپور باستان و بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، پدیدآیی، تحول و پیامدهای این میراث ارزشمند جهانی  از محققان و پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات خود د...
برگزاری کنگره جندی شاپور
به منظور بازشناسی ابعاد تاریخی، علمی و آموزشی جندی شاپور باستان و بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، پدیدآیی، تحول و پیامدهای این میراث ارزشمند جهانی  از محققان و پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات خود در زمینه‌های زیر را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

۱- تاریخ و باستان‌شناسی (و اعتبار سنجی داده های تاریخی درباره جندی شاپور)
۲- شهرسازی و معماری
۳- هنر و موسیقی
۴- ابعاد زبان‌شناختی و تبادل زبانی و ترجمه
۵- زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی 
۶- ساختار آموزشی و پژوهشی
۷- مکتب علمی (ریاضیات، حکمت، نجوم و ...)
۸- مکتب پزشکی جندی شاپور
۹- سیاست و کشورداری از جندی شاپور تا بغداد (ایرانشهری و سهم جندی شاپور)
۱۰- صنعت، فناوری و کشاورزی در جندی شاپور (فنون رایج در جندی شاپور)
۱۱- آثار و اثرات و رهیافت های جندی شاپور در تمدن اسلامی و فرهنگ بشری
۱۲- از جندی شاپور تا دانشگاه تهران

 

آدرس دبیرخانه کنگره: خوزستان، دزفول، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

آدرس دبیرخانه علمی: تهران، خیابان پاسداران، گلستان یکم (شهید مؤمن نژاد)، پلاک ۱۲۴، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیک info@jundi-shapur.ir

تلفن دبیرخانه کنگره: ۴۲۴۳۰۴۲۲-۰۶۱

تلفکس دبیرخانه علمی: ۲۲۵۷۸۴۰۴-۰۲​