چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران

۰۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۴ کد : ۱۴۷۰ بدون عنوان
تعداد بازدید:۲۲۲
برای کسب اطلاعات بیشتر سایت همایش را ببینید:http://confs.yazd.ac.ir/AIMC46/​
 چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
برای کسب اطلاعات بیشتر سایت همایش را ببینید:
http://confs.yazd.ac.ir/AIMC46/​