عضویت افتخاری محقق ایرانی مقیم خارج در دانشگاه علوم بهزیستی

۱۶ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۶ کد : ۱۲۹۳۵ بدون عنوان
تعداد بازدید:۱۳۰
دکتر امیرعلی محققی دارای دکتری تخصصی "فیزیوتراپی در زمینه یادگیری و کنترل حرکتی" و عضو هیات علمی دانشگاه برونل انگلستان، به عضویت افتخاری هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درآم...
عضویت افتخاری محقق ایرانی مقیم خارج در دانشگاه علوم بهزیستی

دکتر امیرعلی محققی دارای دکتری تخصصی "فیزیوتراپی در زمینه یادگیری و کنترل حرکتی" و عضو هیات علمی دانشگاه برونل انگلستان، به عضویت افتخاری هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درآمد.

دکتر محمدتقی جغتایی سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ابلاغی دکتر محققی را به عنوان نماینده دانشگاه علوم بهزیستی در دانشگاه برونل انگلستان جهت برقراری ارتباط بیشتر علمی با آن دانشگاه معرفی کرده است.
در این جلسه پتانسیل های علمی موجود در دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و برونل انگلستان از سوی اساتید دو دانشگاه تشریح شد و با توجه به وجود گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه رشته های توانبخشی در دو دانشگاه مانند فیزیوتراپی، طب سالمندی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی و اعصاب اطفال، زمینه های همکاری و انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.