احراز پست "معاونت علوم انسانی و اجتماعی" و "معاونت برنامه ریزی راهبردی" یونسکو

۲۴ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۹ کد : ۱۰۲۴ بدون عنوان
تعداد بازدید:۲۳۰
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO) برای احراز پست "معاونت علوم انسانی و اجتماعی" و "معاونت برنامه ریزی راهبردی" یونسکو، درخواست معرفی فرد واجد شرایط تا قبل از 12 مهر 1393 نموده است. برای در...
 احراز پست "معاونت علوم انسانی و اجتماعی" و "معاونت برنامه ریزی راهبردی" یونسکو
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO) برای احراز پست "معاونت علوم انسانی و اجتماعی" و "معاونت برنامه ریزی راهبردی" یونسکو، درخواست معرفی فرد واجد شرایط تا قبل از 12 مهر 1393 نموده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر با staffingteam@unesco.org مکاتبه نمایید.